Seneste nyt:

17. oktober 2023:
Borgerforeningen har indmeldt Forsamlingshuset som et muligt knudepunkt for flextrafik. Vi har besluttet at give blomsterstriben ved Tåstrupvej en chance til i 2024.
 
13. juni 2023:
Generalforsamling blev afholdt og kontingent sat til kr. 200 pr. år. Lone indtræder som revisior, i det ingen andre stillede op.
 
Marts 2023:
Bestyrelsen beslutter et logo for Borgerforeningen – ses i højre hjørne.
 

1. december 2022:
Vi har været i dialog med Favrskov Kommune og har fået sat gang i en vurdering af, om der køres for stærkt i Selling, og om vi kan gøre noget ved det, uden at få nogen chikaner sat op. Det starter med trafikmåling, både hastighed og antal biler i foråret 2023, og så må vi se om kommunen vurderer, at det giver mening med nye fartbegrænsninger. 

29. juni 2022:
Generalforsamling blev afholdt med 9 fremmødte, hvilket var flere end sidste år, så bestyrelsen er tilfreds.

Der var mad nok, og det smagte godt. Vi fik suppleret bestyrelsen med 1 nyt medlem, og vi byder meget velkommen til Line Vase, som ikke bare er nyt medlem, men også ny i byen.

4. – 5. juni 2022:

Selling borgerforeningen har holdt byfest, som trods færre besøgende alligevel må betragtes som en succes.
 

Det er første gang, vi har afholdt byfesten ved forsamlingshuset, med de fordele og ulemper, som det giver. Men hvis vi skal holde byfest med telt, så mangler vi 10 frivillige, som vil bistå til opgaven, ellers må vi holde det ved forsamlingshuset, for at kunne overkomme opgaven. Men det er også en god fest. Se billeder fra byfesten her.

Holdet bag Selling byfest 2022

Borgerforeningens formål

Selling Borgerforeningen arbejder med det formål at varetage medlemmernes interesse og dermed at gøre byen til et sted, man gerne vil flytte hen og et sted, hvor man gerne vil blive. Selling Borgerforening arbejder derfor på at gøre byen attraktiv for borgere i alle livsstadier; lige fra småbørn til pensionister.

Selling befinder sig i et af de smukkeste naturområder i Danmark, og det vil vi gerne opfordre byens borgere til at bruge endnu mere. Selling Borgerforening arbejder på at skabe smukke gå-ruter, beplantning strategiske steder, borde og bænke, hvor man kan nyde en kop medbragt varm kaffe eller en madpakke og samtidig nyde naturen.

Foreningen står desuden for en årlig byfest, som kan samle alle i HØST-området.

Medlemskab:

Hvis du vil være medlem og påvirker, hvordan Selling borgerforening arbejder, så kan du melde dig ind ved at betale kr. 200 for 2022/23 for en husstand, dog kr. 100 hvis husstanden er pensionist eller studerende. Betalingen gælder for et år, og året regnes for august til august året efter.

Du betaler ved at bankoverføre til Reg. nr. 9326 konto nr. 0003499448 eller betale via Mobilepay på 97303.

HUSK at skrive vejnavn og nummer, så vi ved, hvilke husstande, der er medlem.

Du kan se hvem der er i bestyrelse pt. her.