Bestyrelsen pr. juli 2023

Formand: Mona Tahhan Lykkebo (2023 – 2025) – Herman Bangs Vej
Kasserer: Simon Tahhan Lykkebo (2022 – 2024) – Herman Bangs Vej
Medlem og revisor: Lone Abdene (2023 – 2025) – Byvej

Hvis du har ideer, forslag, kommmentarer eller andet, så kontakt endelig bestyrelsen.

Bestyrelsen kan kontaktes på sellingborgerforening@gmail.com